Juozas Algirdas Pilipavičius

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

     Gimimo data ir vieta: 1943 05 11 Klebiškyje, Prienų r. 1950–1957 mokėsi Klebiškio (Prienų r.) 7-metėje m-kloje, 1958–1961 – Šilavoto (Prienų r.) vid. m-kloje, 1962–1972 studijavo VDI, 1973 stažavosi Kijeve (Ukraina), 1974 – Prahoje (Čekija), Miunchene (Vokietija), Lenkijoje, Rusijoje, Italijoje. 1972–1990 – Paminklų restauravimo tresto sienų tapybos restauratorius, darbų vad., 1990–1992 – resp. dailės kūrinių restauravimo įmonės “Meistras” v-bos narys, vyr. restauratorius, nuo 1997 – VDA dėst., 1999–2004 – LR kultūros ministro patarėjas, nuo 2007 – VDA paminklotvarkos k-dros vedėjas.

   Restauruoti darbai: seniausia Lietuvoje XIV a. freska “Nukryžiavimas” Vilniaus arkikatedros bazilikos požemyje, XVII a. Šv.Kazimiero ir Valavičių koplyčių Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, XVIII a. Šv. Petro ir Povilo, Šv. Jono, Domininkonų, Jeruzalės bažnyčių Vilniuje, XVI a. Bernardinų bažnyčios ir vienuolyno, XVII a. Videniškių vienuolyno (Molėtų r.) ir kt. freskos. Iš viso restauruota apie 70 freskų. Nutapė daugiau kaip 330 tapybos darbų temperos ir akrilo technika. 15 resp. tapybos parodų dalyvis. Surengė 3 autorines tapybos darbų parodas. Dalyvauja “Plekšnės” klubo parodose. Nutapyta freska “Marijos paveikslo karūnavimas” Šiluvos koplyčioje (Raseinių r., 1980), sukurta 12 akmens ir smaltos mozaikų Ukmergės bažnyčiai (1975–1980). Apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi.

     VDA Paminklotvarkos katedros  profesorius, aukščiausios kvalifikacinės kategorijos sienų tapybos restauratorius, ekspertas, Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininko pavaduotojas. ICOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto narys, Lietuvos restauratorių sąjungos pirmininko pavaduotojas, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Restauravimo tarybos, LR kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos narys.