About

Pilipavičiaus restauravimo įmonė

Pirmoji Lietuvoje registruota sienų tapybos restauravimo įmonė. Dirba aukščiausios kategorijos sienų tapybos restauratoriai turintys dailės srities bei kultūros paveldo apsaugos specialistų aukštąjį išsilavinimą. Daugiametė darbo patirtis, restauruoti žymiausi Lietuvos architektūros paveldo objektai. Restauravimo programų bei ataskaitų rengimas, sienų tapybos tyrimai, konservavimas, restauravimas bei atkūrimas.

Įmonės kodas 121534574

Telefonas (8 5) 2618079

El. paštas juozas.a.pilipavicius@gmail.com

http://daumantas.net/home/juozas-algirdas-pilipavicius/

http://daumantas.net/home/daumantas-tomas-pilipavicius/

http://lt.wikipedia.org/wiki/Juozas_Algirdas_Pilipavi%C4%8Dius
http://lt.wikipedia.org/wiki/Daumantas_Tomas_Pilipavi%C4%8Dius
http://lt.wikipedia.org/wiki/Palemonas_Gintaras_Janonis
http://www.joanagelazyte.com/ABOUT-CONTACTS

CapturePRI

https://www.flickr.com/photos/daupil/sets/

https://www.facebook.com/daumantas.tomas
https://www.youtube.com/@DaumantasPilipavicius/featured
https://www.instagram.com/daumantas_pilipavicius/
https://twitter.com/Daumantas_net

email: daupil@gmail.com